Keiharde dromen
Kd·726 Onberekeningsvatbaar
Door:

Categorie: Drama / Roman
Geplaatst op 5 november 2017 | Bijgewerkt: 4 oktober 2018 om 22:06 uur.
Woorden: 3085 | Leestijd: circa 13 min.

Alleen voor ingelogde gebruikers. =)


31 reacties

 1. 1 december 2017 om 08:57u

  Naar aanleiding van de gesprekken onder deze reactie, onder de vorige post en elders wil ik graag toch nog even iets dieper ingaan op de titel van deze post.

  LET OP: deze reactie bevat spoilers als je nog niet bij Kd·726 bent!!!

  Op een ander platform kreeg ik gisteren mijn vermoeden bevestigd dat het woord ‘onberekeningsvatbaar’ — een door mij bedacht woord, met een specifieke betekenis — onbedoeld maar begrijpelijkerwijs verward wordt met een woord, dat wèl in het Nederlands voorkomt:

  ONBEREKENBAAR (bijv.naamw.)
  Uitspraak:   [ɔmbəˈrekənbar] onvoorspelbaar
  Voorbeeld:   `het onberekenbare gedrag van een psychiatrische patiënt`
  Synoniem:   grillig
  © Kernerman Dictionaries.
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/onberekenbaar

  ONBEREKENBAAR
  niet te voorspellen vb: je weet nooit of hij komt, hij is onberekenbaar
  Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=onberekenbaar

  ONBEREKENBAAR
  1) Grillig 2) Niet te voorspellen 3) Nukkig 4) Onbestendig 5) Ongestadig 6) Onoverzienbaar 7) Onvast 8) Onvast van karakter 9) Onvoorspelbaar 10) Onzeker 11) Wankel 12) Wispelturig 13) Wisselvallig 14) Zonderling 
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ONBEREKENBAAR/

  Let er hier vooral op, dat de betekenis van ‘onberekenbaar’ vooral wordt gekoppeld aan het karakter en/of het gedrag van een persoon — met uitzondering van mijnwoordenboek.nl, dat er breder mee omgaat.

  Onder de vorige post linkte Lady Vi een onverwachte gebeurtenis op een ontkennende wijze aan de Almachtige: haar redenatie was dat Hij niet grillig of onvoorspelbaar is (karakter!) — en dat hetgeen er gebeurde binnen de chronometer daarom niet overeen zou komen, of een passend beeld zou bieden, van Zijn karakter. Dat klopt op zich wel, maar…

  …de vraag dient (nu, achteraf) blijkbaar gesteld te worden, of dat het doel is van de chronometer: is de chronometer bedoeld als een uiting van het beeld van Zijn karakter?

  Mijn respons was de titel van deze post: Onberekeningsvatbaar

  Als ik daar ‘Onberekenbaar’ bedoeld zou hebben in de algemene betekenis die daaraan gegeven is, zou ik dan niet gewoon ook ‘Onberekenbaar’ als de titel van deze post hebben aangehouden? Ik denk, dat je daar veilig vanuit kunt gaan…

  Goed: ik bedoelde dus iets anders te zeggen dan de term ‘Onberekenbaar’ betekent.
  Om die reden bedacht ik het nieuwe woord: ‘Onberekeningsvatbaar’.

  Het is niet zo, dat die woorden onderling uitwisselbaar zijn. Het zijn géén synoniemen van elkaar, ook al begreep ik gisteren pas dat mijn pogingen om dat helder te maken zonder het expliciet te zeggen, niet duidelijk genoeg waren geweest. Vandaar deze uitleg.

  Het door mij bedachte ‘onberekeningsvatbaar’ heeft enkele overlappende synoniemen met ‘onberekenbaar’, maar deelt *niet* de op karakter gerichte basis van dat woord.

  Een ontleding van het nieuwe woord?

  ON BEREKENING (-s-) VATBAAR

  Dit lijkt nog het meest op de samenstelling van het woord dat de inspiratie ervoor vormde:

  ON TOEREKENING (-s-) VATBAAR

  ON: niet

  TOEREKENING: verantwoordelijk worden gehouden voor daden en/of keuzes

  VATBAAR: te grijpen, aan te pakken, niet glibberig of glad
  (tegenstelling van ‘ongrijpbaar’)

  Goed, nu weer terug naar ‘onberekeningsvatbaar’:

  ON BEREKENING (-s-) VATBAAR

  ON: niet

  BEREKENING: berekenen, uitrekenen, toepassen van een formule, cijfermatig oplossen

  VATBAAR:  te grijpen, aan te pakken, niet glibberig of glad
  (tegenstelling van ‘ongrijpbaar’)

  Inderdaad: dat is evenals “onberekenbaar’ synoniem aan “grillig” en “onvoorspelbaar”, maar… met een heel andere context.

  Ik meende (onterecht, zo bleek) dat het laatste stuk van het onderstaande gesprek met Lady Vi duidelijk had gemaakt dat ik het niet had over het *karakter* van de Almachtige, maar over het feit dat Hij Zelf ervoor gezorgd heeft dat de tijdstippen van bepaalde (nog) toekomstige gebeurtenissen waarvan Hij het tijdstip bepaalt (of heeft bepaald?) niet van tevoren door ons cijfermatig vast te stellen zijn. Dat neemt niet weg dat op Zijn betrouwbaarheid vaststaat, dat ze gaan plaatsvinden — maar ‘onberekeningsvatbaar’ was een noodzakelijke term, juist om *dat cijfermatig niet door ons te berekenen stuk van de door Hem ingevulde toekomstplanning* te scheiden van *Zijn volledig betrouwbare karakter*.

  Met mijn opmerking over Jezus’ handelen doelde ik daarop:
  God zorgt voor Zijn kinderen — dat staat vast in Zijn karakter: Hij is berekenbaar; je kunt op Hem rekenen; Hij is betrouwbaar.
  Hij laat de vorm waarin Hij Zijn zorg laat zien, echter niet van tevoren vaststellen: Hij lijkt er zelfs meer eer uit te halen om elke uiting van trouwe, liefdevolle zorg op een nieuwe, unieke, creatieve, originele manier te presenteren. Daarin is Hij onberekeningsvatbaar: Hij laat Zijn manier van handelen niet van tevoren berekenen.

  Zo ook met de chronometer. De waterlingen zijn al een tijdje bezig met metingen om dat verloop terug te kunnen berekenen — om zo het tijdstip van het sluiten van de poort van tevoren te kunnen vaststellen en hun planning daarop te kunnen bepalen.

  Lersac heeft nu alleen iets vastgesteld dat onvoorzien was: *dat* de poort gaat sluiten, lijkt vast te staan, maar… het exacte tijdstip waarop de poort gaat sluiten is blijkbaar onberekeningsvatbaar — Murox’ woordkeuze…

  …niet de mijne. 

  __________________________________________________________________
  Zo. En nu de oorspronkelijke reacties op bovenstaande verhaalpost:

 2. Interessante ontwikkelingen 🙂 Fijn dat er een paar lijntjes samenkomen zo! Hm, ik ben benieuwd hoe Silon zo snel die afstammelingen van de koper van de Hyalin wist te vinden. Wat zijn motieven nu zijn etc. 
  En nu maar hopen dat Lersac de koning zal vinden… want waar zat die inmiddels ook alweer… hopelijk nog onderweg naar Mokra 🙂

 3. …en? Was die titel het wachten waard? 

  Quote( LaVi )

  Interessante ontwikkelingen 🙂 Fijn dat er een paar lijntjes samenkomen zo!

  Gelukkig. Je vindt het interessant en fijn; niet ingewikkeld of zo.  

  Quote( LaVi )

  Hm, ik ben benieuwd hoe Silon zo snel die afstammelingen van de koper van de Hyalin wist te vinden.

  Twee hints: Silons persoonlijke identificatie en Trenaeo’s uitspraak. 

  Quote( LaVi )

  Wat zijn motieven nu zijn etc.

  Serieus.

  …Je wilt méér lijntjes!? 

   

 4. Even een vraagje hoor. Trenaeo????? Waar komt die in deze post voor dan? Dat was de waterling die met Kiroc op pad ging, maar als hij in deze post ook weer voorkomt dan is het zonder naam… dus weet ik niet wie z'n uitspraak je hier bedoelt?

  Helemaal het wachten waard hoor! Ik moet wel weer op zoek gaan want nu ben ik echt helemaal de draad kwijt met hoeveel catrissai er rondzweven en wie aan boord van welke gegaan was om wat te doen. Die twee kleine uit Hestri was ik echt helemaal kwijt.

  Maar toch ook nog wat vraagtekens bij het voor de tweede maal lezen van deze post. Heer Troks weet dondersgoed dat de Hyalin verkocht was. Zou hij dan niet geweten hebben aan wie, noch die weduwe herkennen? Als zij zo'n vermogende familie zijn, dan neem ik toch aan dat heer Troks dit soort klanten wellicht kent of zou willen kennen. Maar goed, zijn functie is misschien meer diplomatiek dan economisch. Hij is de resident van Trifay, niet van de scheepswerf. 

  Verder raakte ik hierdoor in de war: De oudste van hen, een waterlinge, keek Silon aan en vroeg hem: „Is dat waar?” Silon, duidelijk geïmponeerd, was sprakeloos bij de plotselinge confrontatie met de waterling die hij jarenlang als zijn directe baas had gekend. Hij schudde met een afwerend gebaar van zijn handen zijn hoofd en piepte: „Nee… nee!”

  Ehm… die oudste is die weduwe, toch? Die wéét toch dat dat niet waar is, net zo goed als Silon dat weet? Waarom is zij bereid daar zo ineens toneel over te spelen? Een 'Dat is dus niet waar' had mij logischer in de ogen geklonken. Natuurlijk is dit diplomatieker: zo verraadt Troks zichzelf. Maar Onariy weet toch nog niet dat Troks soort van ontmaskerd moet worden? Of heeft ze dat in al haar wijsheid in een splitseconde beseft toen Troks het over opnieuw verkopen had? 

 5. Aha. Een heerlijk vertrouwd maar altijd weer verrassend geval van: EsQuizzy denkt Lady Vi te kennen en haar in de juiste richting te sturen met zijn reacties; Lady Vi pikt zijn communicatie volledig anders op dan bedoeld is.
  We raken er ooit — misschien — aan gewend.  

  Wanneer ik een hint geef — of twee, en daarin een naam typ — of twee, dan ga ik ervan uit dat jij met de bloCnoot-zoekfunctie op zoek gaat naar wat Kd al over die persoon/personen vertelt.

  Een zoektochtje naar Silon zou je een lijstje opleveren met daarin onder andere de Kd-titel "Identificatie".
  Zoeken op "Trenaeo" leidt ondermeer naar Kd·Uitspraak.

  Net zoals het "het wachten waard"… Heb je op de link daar in mijn reactie (hierboven) geklikt, en de volledige reactie gelezen waarop die vraag van mij een vervolg was — en naar aanleiding daarvan ook ontdekt waarom ik deze post zijn titel heb gegeven — en wat ik daarmee bedoelde?

  Quote( LaVi )

  …hoeveel catrissai er rondzweven en wie aan boord van welke gegaan was om wat te doen.

  Daar heb ik een lijstje van gegeven naar aanleiding van een vraag onder een eerdere post. Ik zal eens kijken of ik die referentie voor je kan terugvinden.

  Quote( LaVi )

  Maar goed, zijn functie is misschien meer diplomatiek dan economisch. Hij is de resident van Trifay, niet van de scheepswerf. 

  Zelfs als Troks de oorspronkelijke koper van de Hyalin kent, kan het best zijn dat hij niet diens gezinsleden ontmoet heeft.

   

  „Dit verdorven individu,” wees Troks Silon aan, „wil u de Hyalin verkopen, maar die is niet van hem, maar van Farlecs Werf!”
  De drie, die lichtpatronen vertoonden met onderling identieke kleuren roze en donkergroen, keken elkaar veelbetekenend aan. De oudste van hen, een waterlinge, keek Silon aan en vroeg hem: „Is dat waar?” Silon, duidelijk geïmponeerd, was sprakeloos bij de plotselinge confrontatie met de waterling die hij jarenlang als zijn directe baas had gekend. Hij schudde met een afwerend gebaar van zijn handen zijn hoofd en piepte: „Nee… nee!”

  Verwarring alom, zowel in de post als nu erbuiten. Maar houd goed in de gaten dat Onariy die vraag „Is dat waar?” stelt naar aanleiding van Troks’ directe claim dat de Hyalin het eigendom is van Farlecs Werf. De eerdere beschuldigende claim van Troks — waarin hij zich versprak met ‘nogmaals’ — leverde een heel andere reactie op…

  Maar: ik zal de post nog eens goed doornemen wanneer ik er even tijd voor heb. Je reactie vraagt om verheldering van de tekst.

  Quote( LaVi )

  Een 'Dat is dus niet waar' had mij logischer in de ogen geklonken.

   

 6. Hihi, als altijd zijn we voorspelbaar 🙂 Maar, ik hád Trenaeo opgezocht hoor! Daarom juist. Ik kon alleen – tot noch toe – niet vinden welke uitspraak het dan zijn moest van hem. Maar ik had niet naar titels gekeken. Dat dan weer niet 😉

  Silon 'ken' ik nog een beetje, vandaar dat ik die niet opgezocht heb. Wil ik nog wel een keer gaan doen, maar nu had ik er helaas de tijd niet voor. Ik heb de post 'Uitspraak' daarnet nog een keer vluchtig doorgelezen – mij ontbreekt helaas de tijd voor rustig lezen. Maar dat ga ik later dan nog een keer doen, want ik zie nog geen antwoord op de vragen komen.

 7. Mijn vraag was hoe Silon zo snel die afstammelingen van de koper van de Hyalin wist te vinden. Ik had maar één vraag, jij kwam met twee plaatsen voor een mogelijk antwoord maar ik ga er wel van uit dat dat dan antwoord is op die ene vraag 😉

 8. Trenaeo had maar één taak, tot nu toe. Wat was die, en hoe deed hij dat in Kd·Uitspraak?

  In combinatie daarmee maakte Silons omschrijving in Kd·Identificatie het zeer geloofwaardig dat hij precies zou hebben geweten wiens erfgenamen hij zou moeten zoeken…

  Samen toch wel antwoord op die specifieke vraag van jou. 

  Maar… heel eerlijk? Ik ben meer geïnteresseerd in je begrip van de titel van deze post, in relatie tot ons gesprek onder de vorige.

 9. Ben ik weer 🙂 Dat waren een hoop 'aties' beginnend met een i achter elkaar destijds! Viel me ineens op bij het terugscrollen richting Identificatie.

  Ooh, was dat alles wat ik moest weten van Trenaeo. Maar de post over Silon helpt me nog niet verder. Logisch om keihard te roepen in de Schuilgrot, maar dan moet je de familienaam weten (in deze post staat alleen 'welgestelde familie uit Hestri) en hij moet eerst naar Hestri zijn gegaan wellicht, om deze familie te achterhalen?
  Maar wat je zegt, het hoeft niet belangrijk te zijn.

  Ja, de titel helpt me zeker verder. Het is dus, in ieder geval in de ogen van de geleerden, onberekeningsvatbaar. En dat betekent dat alles mogelijk is: van vaker sprongetjes tot stilstand tot zelfs een sprongetje achteruit… en dat maakt het moeilijk want hoe geloofwaardig is de koning nu nog, als alles anders dreigt te gaan dan verwacht? De eerste gedachte is natuurlijk dat het veel sneller zal gaan, maar dat hoeft niet… wie weet gaat juist het laatste stuk straks heel snel… of is het hele systeem onderheving aan nog weer andere zaken waar ze nu geen licht op hebben?

  Los van dat alles neem ik aan dat nu de taalkundig moeilijke post komt die je tweemaal een stukje vooruitgeschoven hebt, dus daar zie ik ook naar uit!

 10. Quote( LaVi )

  Dat waren een hoop 'aties' beginnend met een i achter elkaar destijds! Viel me ineens op bij het terugscrollen richting Identificatie.

  Nu al?  
  Tja. Zie dit hier en de rest van dat gesprek… 

  Het had ook serieus een bedoeling: alle posts die handelen rond de actie (!) van de zes Trifayanen, krijgen die uitgang.
  Noem het obsessief; noem het creatief…

  …ik zelf noem het een dwangneurose. 

  Quote( LaVi )

  Ooh, was dat alles wat ik moest weten van Trenaeo.

  Ja. Je vroeg naar hoe Silon de juiste Hestrianen zo snel had gevonden. Trenaeo loste een dergelijk probleem op een bepaalde wijze op. Ik zeg niet dat Silon het óók precies zo heeft gedaan, maar de mogelijkheid is niet geheel onaannemelijk. 

  Quote( LaVi )

  Maar de post over Silon helpt me nog niet verder. Logisch om keihard te roepen in de Schuilgrot, maar dan moet je de familienaam weten (in deze post staat alleen 'welgestelde familie uit Hestri) en hij moet eerst naar Hestri zijn gegaan wellicht, om deze familie te achterhalen?

  Kd·Identificatie geeft je nou juist de oplossing van dat probleem. Ik noemde het ‘de identificatie van Silon’, remember?

  Probeer dit eens:

  Quote( Kd·697 Identificatie )

  Aangezien Silon van zichzelf niet direct als een helder licht te bestempelen viel — zijn onnadenkende, naïeve openheid van daarnet was daar een goed voorbeeld van — en hij slechts over een matig interessante luminescentie beschikte, presteerde hij het beste in de schaduw van zijn directe meerdere: Trifays volksvertegenwoordiger heer Troks. In combinatie met een fenomenaal visueel geöriënteerd geheugen waarop Troks inmiddels onvoorwaardelijk steunde, had het functioneren vanuit een gedelegeerde gezagspositie door de jaren heen echter een alsmaar groeiende eigendunk bij de assistent veroorzaakt. Naast de praktische toepassing van zijn geheugen als levend notitieboek annex agenda voor zijn opdrachtgever had Silon zijn geheugen overigens op meerdere manieren nuttiger besteed — manieren, waarvan slechts sommige uiterst selectief bekend waren en de meeste andere onopgemerkt waren gebleven. Want Silon dacht slechts zelden snel, maar altijd diep na. Zo was hij dankzij zijn positie bijvoorbeeld goed op de hoogte van de meeste van Trifays industriële geheimen. Hij had er nooit aan getwijfeld dat die parate kennis hem ooit nog wel persoonlijk van pas zou kunnen gaan komen. De huidige crisis leek hem bij uitstek het geschikte moment daarvoor…

   

  Quote( LaVi)

  Los van dat alles neem ik aan dat nu de taalkundig moeilijke post komt die je tweemaal een stukje vooruitgeschoven hebt, dus daar zie ik ook naar uit!

  Dat klopt, maar ik blijf toch nog even op dat andere onderwerp hier hangen, want — inderdaad — dat is… nou ja, dieper in elk geval.

  Quote( LaVi )

  Ja, de titel helpt me zeker verder. Het is dus, in ieder geval in de ogen van de geleerden, onberekeningsvatbaar. En dat betekent dat alles mogelijk is: van vaker sprongetjes tot stilstand tot zelfs een sprongetje achteruit… en dat maakt het moeilijk want hoe geloofwaardig is de koning nu nog, als alles anders dreigt te gaan dan verwacht? 

  Ja, dat zou een consequentie kunnen zijn. 

  Quote( LaVi )

  De eerste gedachte is natuurlijk dat het veel sneller zal gaan, maar dat hoeft niet… wie weet gaat juist het laatste stuk straks heel snel… of is het hele systeem onderheving aan nog weer andere zaken waar ze nu geen licht op hebben?

  In principe is dat wat de term ‘onberekeningsvatbaar’ stelt: alles is mogelijk.

  Maar nog steeds link jij het niet terug vanuit het gesprek dat we onder de volgende post hadden.
  Want jij schreef daar iets, en daar was de titel hier een reactie op…

  Laten we even teruglezen:

  Eerst deze reactie van jou…

  …en dan deze reactie daarop van mij.

  En dàn pas — vanuit de achtergrond van die twee opeenvolgende reacties daar — naar de titel van Kd·726 kijken.

  Onberekeningsvatbaar.

  Hebben we nú iets diepers, iets groters om over te praten? 

 11. Oh, oké, je hebt het nu over ons gesprek over de Almachtige. Tja, die valt niet te berekenen nee…

  En dat stukje over Silon: zijn geheugen dat staat me nog bij ja. Maar ik vind het gewoon knap dat hij in relatief korte tijd deze mensen heeft gevonden. Dan moet je toch eerst via Hestri, neem ik aan, of hopen dat ze naar de Schuilgrot zijn gegaan. Los van het roepen en zijn geheugen dus.

 12. Quote( LaVi )

  Oh, oké, je hebt het nu over ons gesprek over de Almachtige.

   …daar had ik het constant over, sinds die reactie van jou op Kd·725…

  Quote( LaVi )

  Dan moet je toch eerst via Hestri, neem ik aan, of hopen dat ze naar de Schuilgrot zijn gegaan.

  Het is — niet alleen bij de Kd-lezers, maar ook bij de Liliañese waterlingen — algemeen bekend dat Hestri overwegend koningsgezind is. Silon maakte een berekende gok dat hij meer kans zou hebben om de eigenaars van de Hyalin in de Schuilgrot te zoeken.

  En daarbij komt nog zijn andere, aan het eind van Kd·697 geïmpliceerde motief. 

  Ik meen dat jij meer lijntjes wilde. Hier heb je er één.

  Maar dan mijn eigenlijke vraag, inderdaad over ons gesprek over de Almachtige.

  Volgens jou is de Almachtige *niet (grillig en) onvoorspelbaar*.
  Daar ben ik het mee eens in het licht van Hebreeën 13:8 en enkele andere Bijbelteksten.
  Vervolgens beweer ik dat de Almachtige wèl *onberekeningsvatbaar* is.
  Daarop reageer jij met:

   Quote( LaVi )

  Tja, die valt niet te berekenen nee…

  Dus Hij is niet (grillig en) onvoorspelbaar, dus wèl voorspelbaar, maar… óók onberekeningsvatbaar — dus niet voorspelbaar?

 13. Uitgaande van onze eigen Almachtige: die is veel groter dan wij ooit kunnen berekenen. Dus: niet te berekenen. Maar Hij houdt wel zijn woord, als Hij dat gegeven heeft. In die zin dus niet grillig. 

 14. Ah, bedankt voor die nuancering van je eerdere uitspraak. Die zocht ik. Dat zou namelijk ook de moeite die je (onder Kd·725) met het gedrag van de chronometer in het portaal van de Schuilgrot leek te hebben, enigszins relativeren.

  Quote( LaVi, Kd·725 )

  Weet je wat het gekke is? Ik denk dan: hm, een bug in het systeem? Want gezien het feit dat alles rondom die Poort verder zo ontzettend ingenieus en doordacht in elkaar zit, kan ik me bijna niet voorstellen dat het aftelmechanisme onvoorspelbaar en grillig zou zijn… immers, de Almachtige die deze uitweg heeft voorbereid, is ook niet grillig of onvoorspelbaar…

  Er zal dus vast een reden voor zijn. Hoop ik.

  Maar jij lijkt het berekenen meer aan Zijn (niet te berekenen) grootheid te koppelen dan aan Zijn handelen?

  Quote( LaVi )

  Uitgaande van onze eigen Almachtige: die is veel groter dan wij ooit kunnen berekenen. Dus: niet te berekenen.

  Dat leidt mij tot de conclusie dat jij stelt dat de Almachtige voorspelbaar is in Zijn handelen, maar niet te berekenen in Zijn grootheid. Klopt?

 15. Zeker niet te berekenen in Zijn grootheid. Onvoorspelbaar vind ik een lastig woord. Hij houdt woord, Hij verandert niet (Maleachi 3), Hij is gisteren, vandaag en morgen Dezelfde. Als Hij iets belooft of een verbond sluit, zal Hij dat niet veranderen. Hij zou onvoorspelbaar zijn als Hij iedere keer anders reageert op bepaalde zaken. Zo zie ik Hem niet. 

  Ik zie de titel als een woordgrapje, een toespeling op 'ontoerekeningsvatbaar'. Iemand die 'ontoerekeningsvatbaar' is, kan je zijn gedrag niet toerekenen om wat voor reden dan ook. De tijdsindicator blijkt nu onberekeningsvastbaar te zijn: je kunt het verloop niet berekenen omdat het verloop grillig lijkt te zijn. De constante factor die er leek te zijn en die te berekenen leek te zijn, is er niet meer. Daarvoor zou langer wachten en waarnemen nodig zijn. Maar ik heb de titel nooit anders gezien dan slaande op de indicator, niet op de Almachtige. En dat verandert niet echt nu. Daar vind ik hem bij passen.

 16. Ik zei ook niet dat de titel van ·726 slaat op de Almachtige. 

  Hij slaat op de chronometer. 

  *Jij* legde een link tussen de chronometer en de Almachtige. 

  De titel hier is wel toe te passen op de Almachtige. 

  Hoe dan ook… Jezus is volledig betrouwbaar, maar ook volledig onvoorspelbaar èn onberekeningsvatbaar: telkens doet Hij de dingen anders dan wat men verwacht — lees de Bijbel: die staat vol met goede voorbeelden — en ook vandaag de dag is dat niet veranderd. Daarin is Hij weer heel betrouwbaar.

  Maar… er is ook weleens een link gelegd tussen de chronometer in Kd en de tijd die de wereld nog heeft tot het moment dat Jezus de Zijnen komt ophalen… of, met andere woorden, de hemelse ambassade op aarde opheft en Zijn ambassadeurs naar het Vaderland roept.

  Ik meen, dat jij het was die toen ook die link legde. 

  Ook in dat thema zie ik zowel voorspelbaarheid als onvoorspelbaarheid van de Almachtige terugkomen.

  Jezus komt — maar wanneer?

 17. “niet kon ontkennen dat de ontwikkelingen, hoewel enigszins verwarrend, van een buitengewoon onderhoudende kwaliteit waren” …ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. 😀

  En verder ben ik het ook met LaVi eens: Interessante ontwikkelingen. Fijn dat er een paar lijntjes samenkomen zo! 🙂

   

 18. Ha, Rapunzel!  Fijn dat je de tijd hebt gevonden om hier even langs te komen! 

  Tja, dat samenkomen van lijntjes (waar enkele Kd-lezers al langere tijd op hopen, gezien de reacties…) is iets, wat hier wel gebeurt, ja. Maar of het daarmee allemaal duidelijker wordt is nog even de vraag — bij mij. 

  Maar ik ben blij dat je het in elk geval als onderhoudend ervaart.

 19. Dank nog voor je uitgebreide toelichting! Tja, als je van 2 bekende woorden een nieuwe gaat maken, dan kan er verwarring optreden 😉 Overigens had ik al die tijd niet 'onberekenbaar' in mijn gedachten maar wel 'ontoerekeningsvatbaar'. Dat was dus mijn 'kader' waarvanuit ik verder dacht. Maar ik zag deze titel altijd als passend bij de chronometer en heb geen moment doorgehad dat die sloeg op ons gesprek ervoor, over de Almachtige. 

  Er blijven zoals altijd wel vragen hangen bij mij. Zoals: waarom überhaupt een terugtelmechanisme als het niet te berekenen valt? Ja, de Almachtige gebruikt steeds nieuwe manieren om zijn liefdevolle zorg te uiten. Maar ik zie dan dat aftelmechanisme als een manier, niet als iets waarbinnen weer meerdere manieren mogelijk zijn. Ik heb er moeite mee dat een zorgzame Almachtige 'hoop' biedt, vervolgens die hoop urgentie geeft (mijn woorden, ik weet het) door zo'n aftelmechanisme en dat daarnaast dan ook nog eens blijkt dat dat aftelmechanisme niet te berekenen is. Waarom dan zo'n mechanisme?
  Dan vind ik de methode bij Noach prettiger: als iedereen in de boot zit, dan sluit God de deur. Dus als iedereen die wilde komen, gekomen is, dan zal het moment daar zijn. 
  Wellicht dat dat hier ook gebeurt, maar waarom dan een aftelmechanisme? 
  Dat zijn de vragen die ik krijg bij het lezen.

  MAAR: dat zijn geen vragen aan jou als schrijver, maar gewoon vragen die in mij opkomen en die wellicht later nog beantwoord gaan worden. Ik vraag dus NIET om antwoord of uitleg, want dat krijg ik ook niet als ik 'gewoon' een boek lees. Maar ik deel WEL met jou de vragen die in mij opkomen, omdat ik weet dat jij daar als schrijver prijs op stelt. Dus voel je niet geneigd om eventueel nog meer toe te lichten of uit te leggen: als ik op het verkeerde spoor zit, dan zal ik vanzelf in het verhaal wel het goede spoor weer vinden, toch? 

  Maar in ieder geval zeker wel bedankt voor al je uitleg tot nu toe 🙂

 20. Ha! Uitgebreide(re) reactie!

  (Even  : ik ben vandaag twee keer door Bommel gekomen!)  

  Quote( LaVi )

  Dus voel je niet geneigd om eventueel nog meer toe te lichten of uit te leggen: als ik op het verkeerde spoor zit, dan zal ik vanzelf in het verhaal wel het goede spoor weer vinden, toch? 

  Dat hangt ervan af… In het verhaal leg ik niet alles uit, maar ik laat vaak liever dingen zien… Show it, don’t tell it, remember?

  Als je uitleg wilt bij bepaalde zaken in het verhaal, heb je hier — onder een verhaalpost — meestal meer kans dan te wachten tot het in het verhaal duidelijk wordt (gemaakt).  

   

  Quote( LaVi )

  Dan vind ik de methode bij Noach prettiger: als iedereen in de boot zit, dan sluit God de deur. Dus als iedereen die wilde komen, gekomen is, dan zal het moment daar zijn. 

  Euhm… zo zie *ik* het nergens in de Bijbel beschreven staan… Waar stáát dat dan?
  Misschien heeft een kinderbijbelschrijver het ergens zó geïnterpreteerd?  

  Om heel eerlijk te zijn: juist het terugtelmechaniek zoals dat was vóór Lersacs laatste ontdekking, (regelmatig onregelmatig, maar wèl berekeningsvatbaar) miste de parallel met de Bijbel… 
  Door de chronometer ‘onberekeningsvatbaar’ te laten zijn, kwam dat verhaalspoor weer parallel (aan de Bijbel) te lopen… 

  Quote( LaVi )

  Ik heb er moeite mee dat een zorgzame Almachtige 'hoop' biedt, vervolgens die hoop urgentie geeft (mijn woorden, ik weet het) door zo'n aftelmechanisme en dat daarnaast dan ook nog eens blijkt dat dat aftelmechanisme niet te berekenen is.

  Hoe zit het met het Evangelie? Het Evangelie van Jezus Christus is de blijde boodschap die HOOP biedt, maar desalniettemin op meerdere nivaeus tegelijk een zeer dringende urgentie draagt… 

  Dat doet in mijn beleving niets af aan Gods zorgzame karakter. Het is er juist een uiting van… en (zoals ik al aangaf) de link naar de Bijbelse verhaallijn waarvan de chronometer een ‘zichtbare manifestatie’ is, heb *jij* al eerder gelegd. 

  Quote( LaVi )

  Er blijven zoals altijd wel vragen hangen bij mij. Zoals: waarom überhaupt een terugtelmechanisme als het niet te berekenen valt?

  Omdat er anders geen urgentie zou zijn? 

  Ik herinner mij een bijzonder interessant gesprek over het feit dat *jij* urgentie zag, terwijl ik (vanuit het perspectief van de waterlingen redenerend) allerlei andere triviale denkwijzen aanhaalde om géén urgentie te (hoeven / kunnen) zien…  

  Quote( LaVi )

  Maar ik zie dan dat aftelmechanisme als een manier, niet als iets waarbinnen weer meerdere manieren mogelijk zijn.

  En daar vraag ik dus van mijn lezers om hun denkwijze enigszins op te rekken — dat zal je vast lukken: je hebt tenslotte Kd al tot dusver weten te volgen. 

  Sterker nog: misschien is het aftelmechaniek wel het beeld van *de* boodschap van Kd… 

  Quote( LaVi )

  Waarom dan zo'n mechanisme?

  Nou… laat ik het zó zeggen: de waterlingen verkeren wat dàt betreft bepaald in een luxepositie ten opzichte van de luchtlingen.

  Maar: misschien helpt Rosa’s verhandeling vanaf Kd·511 je wel weer met een stukje herheldering.

   


Geef een reactie