Regels

Om misbruik op deze site te voorkomen en er voor te zorgen dat we op een leuke manier met elkaar, als schrijvers en lezers, omgaan, hebben we een aantal ‘gedragsregels’ opgeschreven. Klik op de titels hieronder, om deze regels te lezen.

 

Hoe vaak mag ik iets plaatsen?

In principe mag je op bloCnoot.nl zo vaak iets plaatsen als je wilt. We vertrouwen erop dat je hier verantwoordelijk en sociaal mee omgaat.

Bedenk wèl goed, dat het grote nadelen heeft om vaak iets te plaatsen:

1.) Er is het sociale aspect.

Linksbovenin elk bloCnoot-scherm worden de tien meest recente reacties op posts weergegeven. Dat is de plek vanwaaruit het meest naar de verhalen geklikt wordt.
Iedere bloCnoot-schrijver vindt het leuk als zijn of haar post door zoveel mogelijk bezoekers gelezen wordt. Houd daar rekening mee en druk elkaars posts dus niet te snel weg.

Dat is niet sociaal, namelijk.

Daarbij: hoe vaker je een nieuwe post plaatst, hoe sneller de andere bezoekers hun interesse in jou als schrijver, en dus in jouw verhalen zullen verliezen. Als je elke dag iets post, vind jijzèlf het waarschijnlijk heel leuk dat er iets nieuws van jou staat. Maar bedenk dan, hoe jij het zou vinden als iemand anders het zou doen. Dan ga je als mede-bloCnoter waarschijnlijk al gauw iets krijgen van: “Pfff. Daar hèb je hèm/háár weer met de dagelijkse portie…”
Dat geldt net zo goed voor jouw mede-bloCnoters ten opzichte van jóúw verhalen…
Probeer het plaatsen van een nieuwe post dus zó te timen, dat je mede-bloCnoters zullen denken: “Hé! Leuk! Een nieuwe post van — ! Die ga ik gauw lezen!”

2.) Er is het nadelige effect voor jouzelf.

In het “Recente posts”-schermpje op de Home-pagina staan de tien meest recent geplaatste posts — met een maximum van alleen de laatate post van tien verschillende schrijvers. Dat houdt in, dat je bij het plaatsen van een nieuwe post alleen je eigen voorlaatste post uit dat lijstje drukt — of hooguit de oudste van de tien, als je zelf niet bij de tien meest recent postende schrijvers hoort. In dat laatste geval vindt iedereen het leuk dat jij nu weer eens iets post. Als jouw voorlaatste post nog op de Home-pagina vermeld stond, bestaat de kans dat je vorige post nog niet door iedereen gezien is…

Bij alles geldt: verandering van schrijver doet lezen!

Verantwoordelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid kan de webmaster of de admin van deze site verantwoordelijk worden gehouden voor het 'misbruik' maken van deze site of de geposte inhoud. Een ieder is persoonlijk voor zijn of haar verhalen en/of reacties verantwoordelijk. Wordt die verantwoordelijkheid misbruikt, dan volgt er een tijdelijke of permanente blokkering.

Taalgebruik

Dit is een 'Christelijke' verhalensite en daarom willen wij het taalgebruik netjes houden. Vloeken en ander taalmisbruik op deze site betekent een permanente blokkade.

Regels wijzigen of toevoegen

De admin behoudt zich het recht om, als hij dat nodig acht, regels toe te voegen of te wijzigen. Bij elke inlog weer worden leden gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid om dit in de gaten te houden. Bij elke inlog verklaart de gebruiker zich aan de regels op deze pagina te zullen houden.

Reacties en Forum

Commentaar op een bericht is ook niets meer dan dat. Als commentaar op het verhaal 'Simson' uitloopt op een discussie over 'Het jachtgedrag van de zuid-afrikaanse poemaleeuw', dan is er hier duidelijk sprake van een afdwaling. Voor relevante discussies die niet direct over een gepost verhaal gaan, kunt u als ingelogde gebruiker terecht op ons Forum. U bent van harte welkom!

Moet elke post ‘evangeliserend’ zijn?

Op deze site kunnen christelijke verhalen worden geplaatst. Maar niet elk verhaal hoeft expliciet evangeliserend te zijn, of zelfs over God of christen-zijn te gaan. Christelijke moraal of beeldspraak (bv. de verhalen van Narnia) is ook welkom. Alles kan, zolang het verhaal voldoet aan de hieronder („Christelijk, wat verstaan wij daaronder?”) aangegeven richtlijnen. In geval van twijfel aan geschiktheid beslist de admin.

Hyperlinks / website adressen toevoegen

Wij geven er de voorkeur aan dat schrijvers in hun verhalen geen hyperlinks of links naar andere websites neerzetten. Dit om misbruik te voorkomen. Ieder lid van deze website mag in zijn of haar profiel één webadres aangeven. Wij stellen voor dat die optie wordt gebruikt om op dat opgegeven adres de verhalen of andere dingen te zetten die collega bloCnoot gebruikers mogen downloaden. Een verwijzing hiernaar in het commentaar bij een verhaal vinden wij geen probleem. Kort gezegd: Je mag één hyperlink gebruiken en die gebruik je in je profiel!

De bedoeling van reacties

Commentaar leveren op een verhaal kan in de vorm van een compliment of een stukje opbouwende kritiek. Afkrakende kritiek, irrelevante berichten of het herhaaldelijk melden van dezelfde informatie dulden wij niet.

Christelijk, wat verstaan wij daaronder?

Wij, de oprichters en beheerders (admin) van bloCnoot.nl geloven in de God van de bijbel en in Jezus Christus, zijn Zoon, die voor ieder mens gestorven is opdat wij kunnen leven. Wij geloven dat de bijbel het Woord van God is, aan de mens gegeven als gezaghebbend geschrift. Dit Woord willen wij, zoals ons opgedragen in de bijbel, bekend maken aan zoveel mogelijk mensen, op een eigentijdse manier. bloCnoot.nl is een uiting van dit verlangen, en wij verwachten dat de geplaatste schrijfsels worden geschreven vanuit dezelfde overtuiging. Geposte werken doen geen afbreuk aan de waarheidsgetrouwheid van de bijbel of het geloof in God en Jezus Christus en die gekruisigd. Iedereen die, vanuit welke kerkelijke gezindte dan ook, bovenstaande kan onderschrijven is welkom op bloCnoot.nl.

Algemeen

De regels van deze site vallen onder ons beheer. Wij bepalen wanneer een regel wordt overtreden en wanneer niet. In geval van een (tijdelijke) blokkade voeren wij hierover dus geen discussie.