Christelijk, wat verstaan wij daaronder?

Wij, de oprichters en beheerders (admin) van bloCnoot.nl geloven in de God van de bijbel en in Jezus Christus, zijn Zoon, die voor ieder mens gestorven is opdat wij kunnen leven. Wij geloven dat de bijbel het Woord van God is, aan de mens gegeven als gezaghebbend geschrift. Dit Woord willen wij, zoals ons opgedragen in de bijbel, bekend maken aan zoveel mogelijk mensen, op een eigentijdse manier. bloCnoot.nl is een uiting van dit verlangen, en wij verwachten dat de geplaatste schrijfsels worden geschreven vanuit dezelfde overtuiging. Geposte werken doen geen afbreuk aan de waarheidsgetrouwheid van de bijbel of het geloof in God en Jezus Christus en die gekruisigd. Iedereen die, vanuit welke kerkelijke gezindte dan ook, bovenstaande kan onderschrijven is welkom op bloCnoot.nl.

Geplaatst in .